TRAVEL ADVISORY: See updates and precautionary measures on the novel coronavirus at EMM Hotels & Resorts here.

BLOG Archive: Tháng 1 2017

Saigon’s A O Show

 Tháng 1 19, 2017   ÊMM Hotel Saigon

One of the hottest tickets in Saigon is the A O Show at the Saigon Opera House. Part acrobatics, part dance, part circus, AO is all entertainment. Think of it as Stomp!


Read more

6 MÓN NGON KHÔNG THỂ BỎ QUA KHI ĐẾN HỘI AN

 Tháng 1 17, 2017   ÊMM Hotel Hoi An

Thành phố Hội An tuy không lớn nhưng lại có đặc sản địa phương đa dạng - phong phú được lưu truyền qua nhiều đời, và được làm từ các loại nguyên liệu độc đáo.


Read more